25.2.1819

Sender

Herman Schubart

Sender’s Location

Firenze

Information on sender

Rødt laksegl.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Chiarissimo Sigr. / Sig. Cavaliere Alberto / Thorwaldsen celebrissimo / Scultore Danese / Trinita di Monte / via Sistina nr. 50 / a Roma

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Florentz d: 25 Februari 1819

Kiereste Thorwaldsen! Jeg kan ikke undlade at anbefale Dem mine intime Venner Milady Tuite, hendes Datter, og Søn, som reise herfra til Rom, hvor denne agtværdige Engelske Familie forbliver indtil efter den hellige Uge. De ere meget riige Irlænderinder, og jeg holder grumme meget af dem. Vær saa god at beviise dem Godhed og Artighed for min Skyld, og vedbliv at ynde
Deres oprigtige Ven og Landsmand

Baron de Schubart

Archival Reference

m6 1819, nr. 17

Last updated 10.05.2011