9.6.1815

Sender

D. Claussen

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Brevet har været forseglet.
Poststemplet: “LIVORNO”, ”[X]3 GIVG[NO]” samt utydeligt sort stempel.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All Sige. Cav.e Alberto Thorvaldsen / Professore di Scultura / Via Trinitá de Monte a / Roma

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Herr Professor A. Thorwaldsen Livorno d. 9 Junii 1815
Ridder af Dannebroge et
i Rom
 


Vi have herved den Ære at tilstille Dem Connossement for til Dem med Felugen S: Pietro Capitano Alessandro Lombardo afskibede Een Kasse med Basso Relievi i Gips. Fragten for samme er bestemt til med 5 Kaplacken

Vi have med Gaars Posten modtaget Brev fra Herr Baron de Schubart af 16 May, han har været angrebet i Kiøbenhavn af det samme Tilfælde hvoraf han i Neapel leed, men har desaarsag maattet foretage en Operation, smerteligere end den seeneste, Men da hans Hilsen har i øvrigt været bedre end forrige Gang, har han aldeeles ingen Feber havt; han har lagt 30 Dage til Sængs, men kan nu være oppe, og er i den ønskeligste Bedring.

Undertegnede hilser Dem,
og i Rom værende Landsmænd
venskabeligst     S Due
M[ed] Agtelse forbindtligst
Claussen & Comp

Archival Reference

m4 1815, nr. 6

Last updated 10.05.2011