20.4.1841

Sender

NN

Sender’s Location

København

Recipient

J.F. Schouw

Information on recipient

Ingen udskrift. Tilskrift: ST / Herr Professor Schou

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Passage med Dampskibet Frederik VI fra Kiøbenhavn til Kiel:

Hvb. HrCfraad Thorvaldsen
Hr Baron Stampe med Frue 3 Børn
& Gouvernante
Kammerpige & Kudsk
1 Vogn
4 Heste à 16 Rb
S: Rbd 12 –
 
„ 42 –
„ 8 –
„ 16 –
„ 64 –
S Rb 142 –

Fragten af Heste med et Paket-Seilskib er mig ubekiendt.
Hestene maatte behageligst bringes ombord i Dampskibet – dersom dette befordringsmiddel vælges – om Morgenen paa den Dag hvor Reisen tiltrædes.
Dampskibet Frederik IV afgaaer til Kiel d: 22, 26 April og siden hver Torsdag Em. K 3.

Med største Høiagtelse
ærbødigst
T: Jitgier

Herr Professor Ridder Schou Kbh 20 April 1841

Archival Reference

m34, nr. 86

Last updated 15.07.2019