1820

Sender

NN

Recipient

NN

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

De 4 store Propheter.

Jesaias, begeistret talende, med Charakteren af evangelisk Forjættelse: ”Et Barn er os født, en Søn er os givet, og Herredømmet er paa hans Skulder” o.s.v. Jes. 9,5. – Mand af kraftig Aand i sin bedste Alder.
Jeremias, klagende og truende; Charakteer: sædelig og religiøs Alvor og Iver; med en Bogrulle, der indeholder hans Formaninger og Trudsler; Jerem. 36,4ff 28ff (dengang formodentlig nogle og 40 Aar gammel)
Ezechiel. Charakteer: aandelig Henrykkelse; modtager i et Syn Grundrids af det nye Tempel idealsk. flg. Ezech. 40,1ff, 43,10-12. Mand paa nogle og 40 Aar.
Daniel, med en tillukket og forseglet Bog, Dan. 12, 4.9-, bedende og længselfuld [sic]. Charakteer: Længsel efter Frelse. Gammel.


Ærbødigst Helliget

Archival Reference

m34, nr. 21

Last updated 10.05.2011