Efter 1810

Sender

NN

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Nu flyver i Norden den Sneeflok hviid
I Dands,
Og Flammen opstiger ved Vintertiid
Med Glands,
Hist samle sig alle med Kierlighed,
Men vi er kastet mod Syden ned,
Hvor Lauren man fletter i Krands.

Guitar’ der vakte saamangen Gang
I vort Bryst,
Længsel og Veemod og Hiertets Hang
Og Lyst,
Du, der leger med Smertens Ild,
Og dæmper den Fryd, der er altfor vild;
Lad stige Din elskede Røst!

I Syden vi samles, dog Hiertet slaaer
For Nord
Lad Tonerne strømme som Regn i Vaar
Paa Jord,
Som Regnen, der vasker det skraanende Tag,
Og pladsker paa Ruderne Slag i Slag;
De hilse vor Fædrenejord!

Nu Aaret synker i Glemsels Søe,
Farvel!
Saa hilser Enhver, der paa Sletter og Øe
Og Field
Har virket, og levet, og handlet og skabt,
Og vunden i Kraft hvad i Tiid er tabt,
Ja byder ham Haandtryk og Held.

Een jeg kiender, ham Laurens Krands
Omsnoer,
Ham skænked Apollo sin bedste Glands
Paa Jord;
Hvad vi knapt kan ane, det virker han;
Og han er udsprungen af Danmarks Land,
Vi kalde med Stolthed ham vor!

Archival Reference

m33, nr. 22

Last updated 10.05.2011