23.12.1826

Sender

NN

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

1

Nu flyver i Norden den Sneeflok saa hviid
I Dands;
Og Flammen opstiger ved Vinters Tid
Med Glands;
Hist samle sig Alle med Kiærlighed;
Men vi er Kastet mod Syden ned
Hvor Lauren man fletter i Krands (b[ie])

2

Guitar der vakte saamangen Gang
I vort Bryst
Længsel og Veemod og Hjertets Hang
Og Lyst;
Du, der leger med Smertens Ild,
Og dæmper den Fryd, der er alt for vild,
Lad stige Din elskede Røst!

3

I Syden vi samles, dog Hjertet slaaer
For Nord
Lad Tonerne strømme som Regn i Vaar
Paa Jord;
Som Regnen, der vasker det skraanende Tag,
Og plasker mod Ruderne Slag i Slag,
Da hilse vor Fædrenejord!

4

Nu Aaret synker i Glemsels Søe,
Farvel!
Saa hilses Enhver, der paa Sletter og Øe
Og Field
Har virket og levet og handlet og skabt,
Og vundet i Kraft hvad i Tid er tabt.
Ja byder ham Haandtryk og Held

5

Een jeg kjender, ham Laurens Krands
Omsnoer
Ham skænked Appollo sin bedste Glands
Paa Jord;
Hvad vi knapt kan ahne, det virkede han,
Og han er udsprungen af Danmarks Land;
Vi kalde med Stolthed ham vor.

Rom d 23d Decemb: 1826.

Archival Reference

m32, nr. 35

Last updated 10.05.2011