17.11.1812

Sender

Lars Larsen

Sender’s Location

Civitavecchia

Information on sender

Brevet har været forseglet, dækpapiret er præget med et slyngmonogram.
Poststemplet: “116 CIVITAVECCHIA” samt “28 NOVEM[BRE]”.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All Stimat.r Signore / Sigr Cavaliere Alberto Thorwalsen / Profesore di Scultora Danese / a Roma / alla Trinità /dei Monti.
Tilskrift: S:T: Herr Alberto Thorvalsen i Rom.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Høystærede Herr Ven!

Jeg tager mig herhved den Frihed At bebyrde Dem med disse Lineder, til Taksigelse for al bevist Artighed i den tid ieg opholdt mig i Rom
Jeg ankom hertil i gooer Aftes, hvor ieg fandt Alt hved skibet i samme Forfatning som da ieg forlod det, og hvil ieg efter al udseende endnu komme til at opholde mig her i en tid af 8 Dage, og mooskee mere. – Angooende den omtalte Marmor, da takker ieg Dem oprigtigen for Deres Beredvillighed i at hvilde tiænne mig; men Dhb.e Befragtere hvilt ikke tillade mig at medtage den Ringeste Deel af denne Artikkel; for min Regning.
Beder at formælde min Ærbødigste Compliment til de tvende gode Herrer Landsmænd; og hvis ieg i nogen Maade skulde kunde være Dem til nogen Tiænneste, da haver De Fuldkommen at befalde over Deres i Hoyeste grad forbundne og Ærbødigste

Tiænnere
Lars J Larsen

Skibet Harmonie.
Den 17 November 1812 i Civitavecchia

Archival Reference

m3 1812, nr. 30

Last updated 10.05.2011