21.8.1812

Sender

Herman Schubart

Sender’s Location

Firenze

Information on sender

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Ilmo Sigr / Sigr Cavaliere Alberto Thorwaldsen / Scultore Danese / a Roma.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Montenero den 21 August 1812

Min gode Ven Thorwaldsen! Jeg tilskrev Dem den 8.de August med et indlagt Brev til vores Landsmand H.r Schönberg. Jeg meldte Dem en Plan at tilbringe Sept: Maaned i Florentz, som ogsaa virkelig har Sted, da vi reiser didhen den 1. September og bliver der til Maanedens sidste Dag; men da min Kones Helbred og min egen foranlediger en endnu længere Reise mod Süden, saa tænke vi at tilbringe en fiorten Dags tid i Rom, og siden at drage til Neapel for der at blive November, December, og maaskee Januari Maaned, og nyde den himmelske og Balsamiske Luft af det yndige Partenopien.

Hvor megen Glæde jeg føler ved at giensee Dem min bedste Thorwaldsen samt mine Romerske Venner, og der sig opholdende Landsmænd, kan jeg ikke beskrive Dem.

Min eyegode Kone haaber ved denne Reise at gienerobre hendes tabte Sundhed, og jeg mine aftagende Kræfter. Jeg begynder siden et Par Dage at komme mig noget, og jeg er vis paa at Reisens Behageligheder og Bevægelsen vil være mig særdeles nyttig.

Lev vel min gode Thorwaldsen! Jeg er overbeviist om at De vil glæde Dem ved Efterretningen om vor Ankomst til Rom

Deres oprigtigste Ven og Landsmand
B Schubart

P.S. Vil De tilskrive mig saa adresser Deres Brev a Firenze raccomandata ai Sig.ri Bosi e C.i

Archival Reference

m3 1812, nr. 20

Last updated 10.05.2011