28.9.1812

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

København

Recipient

C.F. Hansen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hr Directeur! Militære Forretninger holde mig fra en Forsamling jeg ellers gierne havde bivaanet. Foranlediget ved Deres Skrivelse saae jeg efter i gamle Papirer og fandt vedlagte Udtoge af de Kongelige Laugs Artikler Mesterstykkerne angaaende – som vil være gavnlig at have ved Haanden i Aften – I mine Annotationer har jeg funden at Academiet1809 efter forhen given Betænkning har anseet følgende Laug for at at behøve Tegning til Mesterstykkers Forfærdigelse og altsaa i Forbindelse med Academiet: 1)Murmestere, 2) Steenhuggere, 3) Gibs, Quadratur m.m. og Stukkatur Arbejdere 4) Klejnsmedde, 5) Bøssemagere 6) Snedkere, 7) Tømmermænd, 8) Glarmestre, 9) Malere 10) Guldsmedde, Guld og Sølvarbejder, Juvelerere, 11) Kobbersmedde, 12) Giørtlere, 13) Sværdfejere 14) Kandestøbere, 15) Stolemagere, 16) Hiulmand Karet og Vognmagere, 17) Konst eller Rokkedrejere, 18) Blikkenslagere. –
I Protokollen Litr. D Pag 50 vil findes en Forhandling angaaende et Gibseri til Mesterstykke skulle forfærdige et Stukkatur Arbejde. – I Dagbogen Litr. F Pag 108 vil findes Cancelliets Skrivelse om at Academiet ville aprobere Tegningerne til alle Steenmonumenter paa den nye Kirkegaard Svaret i Copiebogen – hvilket [xxxx] vi ved en Lejlighed omtalte
Jeg haaber altid endnu at de forventede ubehagelige Optrin som vi talte om vil undgaaes


d. 28 Sept 1812
velvilligst
Christian Frederik

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference

m30A, nr. 9

Last updated 11.01.2013