2.8.1825

Sender

Vincenzo Camuccini

Sender’s Location

Rom

Recipient

Marcello Marulli

Recipient’s Location

Napoli

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Copie:

Eccellenza

Sul proposito de bassi rilievi operati per vostra Eccellenza, mi trovo averle già scritto, e mi lusingo, che la mia lettera le sia pervenuta, giacché come mi fece grazia di dirmi, la diressi alla Sig.ra Duchessa d’Ascoli.

Ora poi, dietro l’ultima sua pregiatiss[i]ma, ho l’onore d’informarla essermi recato di nuovo dal Sig.r Cav.e Thordvalsen, ed aver trovato, che li predetti bassi rilievi sono terminati, e il sullodato Professore gli dava gli ultimi tocchi.
Certo, che io posso assicurare V.ra Eccza che si’ per le premure fatte da me, si’ per il riflesso che tali lavori devono venire nella di Lei rispettabile casa, il Sig.r Cav.e Thordvaldsen, dall’ultima volta, che le scrissi fino ad ora, non ha mai cessato di lavorare su queste opere, ancorché da prima paressero finite: ond’è che avendo condotto questi marmi con sì[f]fatto amore, e diligenza, sono venuti due de’ suoi più bei lavori: perché varj Forestieri ne sono innamorati, e avria potuto più volte venderli, se fossero stati disponibili.
In questa ragione, quando io delicatamente ho accennato il minoramento del prezzo, esso mi ha risposto, che non avrei che a rimetterli in libertà, perché fossero tosto venduti: alla qual cosa, nulla ho saputo che rispondere.
Intorno poi alla spedizione, ed al relativo pagamento, io stimerei cosa ben fatta, che V.ra Ecc.za volesse direttamente scrivere al ricordato Sig.r Cav.re una sua lettera, per mezzo della quale gli potrà significare il modo, e il tempo in cui dovrà spedirgli le opere, come pure il mezzo che V. E. crede di tenere per soddisfarlo
Rinnovo a Vra Eccza gli atti del mio rispetto, e pronto ad ogni ulterior suo comandamento sono con profondo rispetto
Di Vostra Eccellenza

Roma 2 agosto 1825

Umo Dmo Obmo Sre
Vincenzo Camuccini

Oversættelse af dokument

Excellence

Angaaende de Basrelieffer, der er lavet til Deres Excellence har jeg allerede skrevet til Dem, og jeg haaber, at mit Brev er naaet Dem, da jeg jo, eftersom De havde den Naade at sige mig, adresserede det til Fru Hertuginden af Ascoli.
Men nu, efter Deres ærede Skrivelse, har jeg den Ære at oplyse Dem om, at jeg har modtaget nyt fra Hr. Cav. Th. og har faaet at vide, at de forudomtalte Basrelieffer er færdige, og at den ovennævnte Professor har givet dem den sidste Afpudsning.
Jeg kan forsikre Deres Excellence, at den af mig udviste Iver svarer til Resultatet, at saadanne Arbejder kan komme i Deres ærede Hus, idet Hr. Cav. Th. fra den sidste Gang jeg skrev til ham og indtil nu aldrig er ophørt at arbejde paa disse Arbejder, endskønt de fra først af skulde synes færdige: hvoraf kommer, at idet han har udført disse Marmorarbejder med saa stor Kærlighed og Omhu, er Resultatet blevet to af hans allerbedste Arbejder: Derfor har forskellige fremmede været saa forelskede i dem, at han havde kunnet sælge dem flere Gange, hvis de havde været disponible.
Af denne Grund har han, naar jeg delikat har antydet den laveste Pris, svaret mig, at jeg blot havde at sætte den frit, fordi de var uigenkaldeligt solgt: Paa den Sag har jeg ikke vidst, hvad jeg skulde svare.
Angaaende Afsendelsen og Betalingen vilde jeg regne det for fornuftigt, at Deres excellence selv vilde skrive et Brev direkte til den nævnte Hr. Cav., i hvilket De kunde angive ham Maaden og Tiden, paa hvilken han skal sende Dem Arbejderne, ligesom ogsaa den Pris, Deres Excellence anser for rimelig for at tilfredsstille ham.
Jeg fornyr overfor Deres Excellence Tegnene paa min Respekt og er parat til alt, hvad De maatte befale og er med dyb Respekt for Deres Excellence

Roma 2/8 – 1825

Vincenzo Camuccini

[oversat af Torben Juel]

General Comment

Dette brev gengives i en gammel afskrift, som Thorvaldsens Museum modtog af Massimo Ettlinger i 1903, jf. jour.nr. 13a 53/1903.

Archival Reference

Afskrift efter original med ukendt opholdssted findes i m30A, nr. 89

Persons

Works

A901 Natten, Tidligst 1815, inv.nr. A901
A902 Dagen, Tidligst 1815, inv.nr. A902

Last updated 06.06.2012