31.8.1812

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Antagelig Sorgenfri

Information on sender

To røde laksegl med aftryk af rigsvåbnet.

Recipient

C.F. Hansen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Hr Etatsraad Overbygningsdirecteur / Hansen Ridder af / Dannebrog

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hr Etatsraad Hansen! Jeg har bestemt Festen til i Aften og haaber paa godt Vejr, Dem ønsker jeg at see til Middag da en Prøve er berammet til imellem Kl 2 og 3.
Ville De paa mine Vegne lade sige til Professorerne og [Cxxx]medlemmerne Münter og Schov ved Academiets Model at en slig Fest finder Sted paa Sorgenfri og at det skulde være mig kiært efter deres Lejlighed at see dem her i Aften Det er en Høflighed jeg ej vilde forsømme

d. 31.Aug 1812 Christian Frederik

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference

m30A, nr. 6

Last updated 11.01.2013