17.2.1813

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

København

Recipient

C.F. Hansen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Hr Etatsraad Hansen! Jeg tilbagesender herved Mallings Brev, igaar sendte jeg ham mit Svar og opfordrede ham til at bidrage til at Thorvaldsen snart svarer Commissionen –
Hvis det kunde fornøje Deres Datter at deeltage i Ballet i Morgen da skulle det være mig kiert om hun vilde komme med Dem, ligesom det ogsaa vil være min Søster behageligt ved den Lejlighed at giøre hendes Kiendskab. Drs Majestæter komme ikke, saa at der ingen Hindring findes i at hun er ukiendt af dem.
Jeg nævner mig med Højagtelse Deres

Forbundne og velvillige
Christian Frederik

Kiøbenhavn d. 17 Febr 1813

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference

m30A, nr. 14

Last updated 11.01.2013