4.12.1838

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

Antagelig København

Information on sender

Rødt laksegl med heraldisk motiv: Våbenskjold med fugl og træ. Skjoldet er omgivet af planteornamenter. Over skjoldet en hjelm med en fugl på toppen.

Recipient

Just Mathias Thiele

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Hr Professor Thiele, / R. af Db.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Efter den Aftale, jeg i Søndags traf med Thorvaldsen, har jeg i Gaar anmodet Etatsraad Clausewitz at møde hos Thorvalds. i Morgen (Onsdag) Formiddag Kl. 11½ for at oplæse Testamentet, besørge det in forma udfærdiget &c. Jeg maa nu bede Dem at bringe ham dette, til behørig Tid, i Erindring, saa at han er hiemme naar Notarius kommer.

Om Concerten faar vi i dag el. i Morgen Brev fra Cancelliet, saa at Hetsch kan lade begynde paa Korset. Om Concertens Indhold maatte vel De, Clausen og jeg have en foreløbig Conference.

Da det nu er at haabe, at Majestæten om faa Dage vil erholde Gavebrevet, og det i dette er paalagt Staden Kiøbenh. at sørge for Opførelsen af et Locale for de den skienkede Kunstskatte, saa forekommer det mig at være upassende om Comiteen just nu vilde fremskynde Andragendet til Hans Majestæt om Kirkepladsen, da dette er en Sag, hvori Magistraten bør have en Stemme, naar Staden skal give Penge dertil.

d 4 dec 1838 Hengivenst
Collin

Archival Reference

m29 I, nr. 8

Thiele

Ikke gengivet hos Thiele.

Subjects

Persons

Last updated 22.10.2013