Omkring 1810

Sender

Charles Dupaty

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift, da der snarere er tale om en lille seddel, som formentlig har været efterladt i Thorvaldsens atelier.

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.
Brevet må være skrevet under Dupatys ophold i Rom. Da det omhandler Thorvaldsens besigtigelse af Dupatys Venusstatue (idag opstillet i Paris, Rosarium des Jardin des Plantes), må det være skrevet omkring tiden for dennes færdiggørelse i 1810. Deraf kan brevet dateres omkring 1810.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Dupaty est venu pour Saluer Monsieur albert Torvaldsen et l’inviter a passer une de ces apres midi vers 4 heures pour voir Sa vénus qui est terminée.

General Comment

Brevet er skrevet med omtale af Dupaty i 3. person, ental. Det kan være en høflighedsfrase, men det kan også være udtryk for, at Dupaty blot har efterladt sin besked og fået en af Thorvaldsens medhjælpere til at nedskrive den. Den grove skrift og den afrevne papirstump, som beskeden er skrevet på, kunne tyde på dette. At Dupaty er sat på som afsender skyldes, at beskeden under alle omstændigheder er fra ham, også selvom den lille seddel skulle være skrevet af en anden.

Archival Reference

Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, HSS-mag., 44 Cw; kopi på Thorvaldsens Museum, m26 II, nr. 15.

Last updated 07.11.2013