30.12.1840

Sender

Just Mathias Thiele

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Nysø

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Thorvaldsen / Storkors af Dannebr. pp. pp. pp. / Nysøe / pr / Præstø / Fr.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Kiære Thorvaldsen!

Jeg kan ikke nægte mig selv den Fornøielse at bringe Dem en Efterretning, som vist vil berolige og glæde Dem. De vil erindre, at vi sidst paa Nysøe talede om Zoega’s Manuscripter, og at De yttrede Bekymring for, hvor de vel vare blevne af. Jeg kan nu melde Dem, at de alle ere i Behold, og at der hverken ved Afsendelsen eller Modtagelsen er begaaet nogen Feil. De ere nemlig alle modtagne i det store Kongelige Bibliothek, hvor man vurderer dem efter Fortieneste. Topographien over Rom er, ifølge den afdøde Konges Tilladelse, udlaant af Overbibliothekaren, Conferentsraad Werlauf til Brøndsted, hvis Beviis derfor er i Bibliotheket. Werlauf har af Brøndsted faaet den Oplysning, at disse Manuscripter (om Rom) ligge indpakkede i Rom, og de ere vel altsaa i god Behold. Bedre var det vel, om de vare her tilbage, men det er dog altid godt, at man veed, at intet er bortkommet af denne Skat, som De fremsendte for saa mange Aar siden.
Jeg haaber, at De har nydt en glædelig Juul i de venlige Omgivelser paa Nysøe. Gid nu alt Godt og Glædeligt følge Dem over i det nye Aar og at det Øvrige maa blive tilbage i det gamle. Jeg kom desværre et Quarteer for sildigt, da De sidst afreiste, og jeg beklager det saa meget mere, som jeg derved gik Glip af at hilse paa Deres giæstmilde Veninde, hvem jeg havde ønsket at takke for al den Godhed, jeg nød paa Nysøe. Jeg beder Dem at hilse hende og alle de andre venlige Mennesker paa Nysøe ret hierteligt!
Hos mig er Alt ved det gode Gamle; min Kone beder mig hilse Dem paa det venligste!
Altsaa! Tak for det gamle Aar, og Guds Velsignelse og Glæde over Dem i det ny!

Deres hengivne
Just Thiele

d. 30 Dec. 1840.

Archival Reference

m23 1840, nr. 53

Last updated 10.05.2011