26.12.1808

Sender

Jacqueline Schubart

Sender’s Location

Montenero

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al / Mio buon Amico / Thorwaldsen

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Montenero il 26 Dicembre 1808.

Non sapendo scrivere in lingua tedesca ne Danese, e volendo non ostante ramentarmi con qualche righa alla ricordanza del nostro caro Amico Thorwaldsen; ho chiamato al mio socorso il bel idioma Itagliano, per dirle che siamo sempre di cuore e di spirito a Roma, nel circolo interessante delle belle arte, degli Artisti, e carissimi Amici. Qui nella nostra grata solitudine godiamo d’una salute la più perfetta e tale che mai ne ho avuta migliore, e ne rendo grazia al Viaggio interessante, il quale è stato per me un seguito di godimenti di cui l’influs[s]o benefico ha dato al mio essere una scossa elettrica e mi fa partecipare dei piaceri dei quali la mia debole salute m’imponeva la privazione.

Siamo ancora cui [quì] nelle nostre care montagne. Gelo, neve, vento, hanno fatto sforzi inutili per scaciarsi, e vogliamo celebrare il giorno tanto felice del 14 di Genajo, nella nostra amena solitudine. I nostri cari Amici lo faranno a Roma. E voi mio caro Thorwaldsen avrete cura di preparare la festa nella Vostra casa, e ne farete gli Onori in Nome Mio radunando tutti i Danesi, e altri Artisti dei nostri Amici. Il mio buon Ermano darà ordine al Banchiere di darvi alla Vostra richiesta dieci Secchini. Cosi saremo uniti coi cuori e coi Spirito in un giorno caro a tutti che hanno la sorte di conoscere il mio buon Ermano. Vero dono dal Cielo per gli infelici e gli Amici. Il Secolo d’Oro rinascerebbe fra noi se gli uomini del suo cuore e carattere non fossero oime! cossi rari.

Il mio buon Marito vi farà partecipe d’una lettera della Sua Sorella, la Contessa de Schimelmann, che vi farà piacere.

Mille Salute del buon Olinto. Le mie al Vostro compagno di Casa.

Sempre la Sua vera Amica.
Elisa.

Oversættelse af dokument

Da jeg hverken kan skrive på tysk eller dansk og ikke desto mindre gerne vil tilbagekalde mig i vor kære ven Thorvaldsens erindring, har jeg kaldt til hjælp det smukke italienske sprog for at fortælle Dem, at vi stadig i hjertet og i tankerne er i Rom, i den interessante cirkel af de skønne kunster, af kunstnerne og de meget kære venner. Her i vor kære ensomhed kan vi glæde os ved den mest fuldkomne sundhed, en sådan som jeg aldrig har haft bedre, og det kan jeg takke den interessante rejse for, som for mig har været en række af nydelser, hvis velgørende indflydelse har givet min tilværelse et elektrisk stød og lader mig få del i de glæder, som mit skrøbelige helbred påbød mig savnet af.

Vi er endnu her i vore kære bjerge. Kulde, sne, storm har forgæves opbudt deres kræfter for at forjage os, og vi vil fejre den så lykkelige dag, den 14. januar, i vor skønne ensomhed. Vore kære venner vil gøre det i Rom. Og De, min kære Thorvaldsen, vil drage omsorg for at forberede festen i Deres lejlighed og præsidere ved bordet i mit navn, idet De samler alle danske og andre kunstnere blandt vore kunstnere. Min gode Herman vil give sin bankier ordre at give Dem på Deres forlangende 10 zechiner. Således vil vi være forende i hjerterne og i tankerne på en dag, der er kær for alle, der har den lykke at kende min gode Herman, en sand himlens gave for de ulykkelige og vennerne. Guldalderen ville genfødes blandt os, hvis mennesker af hans hjerte og karakter ikke var ak! så få.

Min gode mand vil meddele Dem et brev fra hans søster, grevinde Schimmelmann som vil glæde Dem.

Tusinde hilsner fra den gode Olinto. Mine hilsner til Deres husfælle.

Altid Deres sande veninde
Elisa.

General Comment

På det ark, hvor dette brev er skrevet, ses også udkastet til Thorvaldsens svar af 7.1.1809.

Archival Reference

m2 1808, nr. 9a

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 106-107.

Last updated 09.10.2018