Efter 28.1.1810

Sender

NN

Information on sender

Brevet har været lukket med et laksegl uden synlige identifikationstegn.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Der er tre poststempler: “DANEMARCK PAR HAMBOURG”, “BAIOCCHI” og “14 GIVGNO”

Udskrift:
All [xxxxxx]mo Signore Thorvalsen / cavalliere dell’Ordine di Dannebrog / à Roma

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Som trofast Ven, oversender jeg Dem dette til advarsel; for ikke at lade Dem lokke i den farlige Snare, der er sadt for Dem, De vil heraf kunde see, med hvad for et Menneske De faar at bestille, naar De kommer hiem, til giv Deres Ven, at han skiuler sit Navn, af frygt for den mægtige Leoparden, da De lettelig kunde lade falde et Ord til vores Landsmænd paa Stedet, der kunde føle min gode Hensigt for min Ven. der er kommen flere Skrifter som er mere sattirisk imod ham.

Archival Reference

gmVI, nr. 63

Last updated 16.05.2011