Presumably 1820

Sender

Lorenzo Re

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Brevet har været forseglet med blålig voks(?). Intet synligt præg.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: a Monsieur / Le Chev.r Thorwaldsen

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet. Nærmere begrundelse for dateringen er under udarbejdelse.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

C. Amico

Questa mattina tra mezzo giorno e due ore verrò da te col Sig. Cte. Kotschoubey: ti prego di farli trovare in casa, perchè parte questa notte. Smania di rivedere le sue belle cose. Addio
il Suo Re

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.
På udskriftssiden ses ubetydelige penneprøver.

Archival Reference

gmV, nr. 83

Last updated 21.02.2015