3.6.1797

Sender

Senatore Scarpetti

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af kontrakten.

Abstract

Kvittering for betaling af husleje for Thorvaldsens første værksted i Rom i Vicolo Aliberti 1797-1799.

Document

Io sott[oscritt]o ho ricevuto dal Sigr: Bertel Thorvaldsen Scudi trè mtá quali sono per trè mesi di pigione d’uno Studio affittatogli per un anno da incominciarsi il P[ri]mo Giugo: 1797 e continuarsi a beneplacito d’ambi le parti in conformità delle Locazioni stampate In fede [x] Roma questo dì 3. Giugo 1797.
Benedetto Scarpetti p Senatore Scarpetti.

E più si è ricevuto Scudi quattordici sono p conto di piggne a tutto Ottobre del 179Otto in Fede [x] questo dì 2 Lugo: 1798.
Cesare Gaudenzi p Senatore Scarpetti.

E più ho Rice[v]uto Scudi due ed 80 [50?] mto sono [papiret mangler] [sal]do e final Pagamento a tutti li [papiret mangler] 1799 Senato[r]e Scarpetti.

General Comment

Den nederste venstre hjørne af papiret er afrevet og har givet anledning til nogle huller i teksten.

Som det fremgår, er dette dokument udlejningskontrakten til et atelier fra 1.6.1797 til 1799. Thorvaldsen skriver i brev af 5.1.1798 / 20.1.1798 til Kunstakademiet: “Mit Logis er for nerverrende Tiid paa Hiørnet af Strada Babuina og den lille Gade som gaaer til Theaterret Aliberti hvor ieg har mit Vedsted i Nerheden.”
Kontrakten må altså gælde Thorvaldsens værksted i Vicolo delli Aliberti, som ifølge Thiele I, p. 108 tidligere havde været benyttet af den engelske billedhugger John Flaxman (Noack, op. cit., p. 594 angiver adressen som Via Babuino 119).
Udlejeren Senatore Scarpetti er ikke identificeret nærmere.
Kontrakten har hidtil stort set været upåagtet. Den dokumenterer, at Thorvaldsen havde eget atelier allerede fra ca. 1.6.1797, kun godt to måneder efter sin ankomst til Rom. Han omtaler værkstedet i sit brevudkast af ultimo 1797 til Abildgaard: “…ikke Heller kunde ieg ligge Hand paa arbeædet entil ieg havde inrettet mig og funden et beqvem Verksted.”
Se i øvrigt Thorvaldsens værksteder.
Som det ses, betaler Thorvaldsen først 3 scudi for 3 måneder, dvs. 1 scudo pr. måned. Året efter betaler han 14 scudi til og med oktober 1798, hvilket svarer til de næste 14 måneder fra september 1797 til oktober 1798.
Lejen synes med andre ord at have været på 1 scudo pr. måned.
Den sidste betaling i 1799 på 2 scudi og 80 [50?] er svær at læse og desuden mangler papiret, så præcis hvilken periode, den dækker, er uvist.

Archival Reference

gmIV, nr. 110

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Last updated 11.09.2018