20.6.1844

Sender

H.C. Andersen

Recipient

H.C. Andersen

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Document

[...] Fik hos Marschner, hvem jeg forærte Hartmanns Marsch og Studenter Sang for Thorvaldsens Begravelse, noget Musik til mit Album. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Persons

Last updated 12.06.2017