31.5.1843

Sender

H.C. Andersen

Recipient

H.C. Andersen

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Document

Onsdag 31. Kjørt med Kammerherre Bille ud til Donners, seet Bissens Ceres, der er en sand Antik; Thorvaldsens Grazier! Haven saare smuk. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Persons

Last updated 12.06.2017