25.4.1843

Sender

H.C. Andersen

Recipient

H.C. Andersen

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Document

Tirsdag 25. Graat og koldt. Meget melankolsk og Livkjed! – sendt Brev til Fru Eisendecker. Kjørt Klokken 1 med Gatty ud til Billedhuggeren David, en jevn, ligefrem Mand, som en dansk Bonde, i blaa Bluse og Grækerhue, vi kom gjennem en smuk Have til hans Attelier; han arbeidede paa V. Hugos Buste; vi saae her Portrætter af næsten alle for Franskmænd bekjendte nyslevende eller nu levende udmærkede Personer; ogsaa Stamann Brøndsted og Wilibald Alexis fandt jeg; han bad om min Adresse for at sende mig nogle smaa Erindringer og besøge mig. I Basrelief Bogtrykkerkunsten. En heel Figur forestillende en bekjendt fransk / Trommeslager Dreng, der døende holder Cocarden paa Hjertet, Skramme har han over Panden, Trommestikken i Haanden. En anden Statue forestillende en Dreng, som graadig greb i Drueklassen og Slangen laae bag hans Hæl. »Ja, hver Nydelse,« sagde David »har en Smerte efter sig.« Han fortalte han kjendte Thorvaldsen fra Rom. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Persons

Last updated 12.06.2017