22.-23.12.1840

Sender

H.C. Andersen

Recipient

H.C. Andersen

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Document


[...] Konen ligner da særdeles sin Fader, / det samme milde ansigt; vi talte meget længe sammen og [jeg] blev indviteret til i morgen Middag. [...]


[...]Middag hos Poulsen, saa Fruens Album hvori var herlige Ting af Ribenhausen og Thorvaldsen. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Persons

Last updated 12.06.2017