4.6.1804

Sender

Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

[...]

Vor Landsmand Thorwaldsen har vakt almindelig Beundring i Rom. Han er en værdig Medbeiler af den store Canova.

[…]

General Comment

Denne notits stammer fra avisen Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 4.6.1804, p. 858.

Persons

Last updated 12.03.2017