Ultimo oktober 1847

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af Bruun og Fenger, op. cit.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Collin fandt sig foranlediget til at gjøre sine Colleger bekjendt med hvad on af hans Colleger i Bygningskommissionen, Theatermaler Lund, var gjort opmærksom paa, og som Inspekteur Bindesbøll ved sin Nærværelse havde bekræftet, at der ved Basrelieffernes Indsætning i Muren ikke er gaaet frem med den Eftertanke og Forsigtighed, som kunde fordres. Saaledes er det klart, at Muren paa flere Steder over Gjennemgangene mellem Stanzerne derved har faaet Revner, nemlig ved den voldsomme Udhugning af Muren; fremdeles, at bemeldte Hr. Lund ofte i sin Stilling som Medlem af Bygningskommissionen havde maattet protestere mod, at der i Pillerne mellem Dørene ind til Gaarden blev, for at anbringe Basrelieffer, borttaget videre end Pudsen. Ligesom Bindesbøll heri aldeles havde givet Lund Ret, saaledes havde Førstnævnte som Bygmester aldeles maattet protestere imod Udførelsen af det Forslag, at der i øverste Corridor skulde opføres smaa Tværmure, der skulde tjene til Baggrund for de Statuer, som der opstilledes.

General Comment

Dette dokument er et referat fra mødeprotokollen for eksekutorerne i Thorvaldsens bo.
Teksten er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Archival Reference

Ukendt arkivplacering.

Other references

Last updated 02.12.2011