30.9.1839

Sender

Københavns Magistrat

Sender’s Location

København

Recipient

Peder Malling

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Den 30te September 1839.

Det er Magistraten bekjendt, at Hr. Professoren allerede tidligere har udarbeidet Tegning og Plan til den af Hans Majestæt skjænkede Bygnings Indretning til et Musæum for Conferentsraad Thorvaldsens Kunstsager. Med Hensyn hertil skulle vi, forinden nogen endelig Bestemmelse tages, i Anledning af de fra Committeen for det Thorvaldsenske Musæum modtagne Planer til Musæets Indretning herved overeensstemmende med Kommunalbestyrelsens Beslutning af 20de dennes tjenslligst anmode Hr. Professoren om, behageligst at ville snarest muligt meddele os til nærmere Overveielse Deres Tegning og Plan med tilhørende Overslag over de Bekostninger, der ville være forbundne med deres Udførelse.

General Comment

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit., som nævner, at originaldokumentet befinder sig i Magistratens arkiv.

Archival Reference

Ukendt arkivplacering, se dog ovenfor.

Other references

Last updated 30.11.2011