26.3.1840

Sender

Gottlieb Bindesbøll

Sender’s Location

København

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr Comferendsraad Collin Comandeur af / Dannebroge og Dannebrogsmand p p

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

I anledning af Hr Oberst v. Prangens Erklæring, der hvor han siger – (jeg bør protestere imod at forsømmelsen af tekniske Specialiteter, begrundes paa det generelle Bifald, fra den forrige Bygnings Commision)
tillader jeg mig at bemærke, at hvis Commission[en] tillader det, skal det være mig en glæde at fremlægge Speciale-Tegninger, maaske Striden derved kunde hæves.

Kjøbenhavn d. 26 Martz 1840

ærbødigst
G Bindesbøll

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 89d

Last updated 02.08.2011