20.2.1840

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Vedlagte Skrivelse fra DHrr Sibbern og Lund af 18 d. M. (som jeg modtog i Gaar Aftes d 19d) omsendes med Bilag til de øvrige Herrers Giennemsyn.

Et Møde vil vel i den Anledning blive at fastsætte. Førend Tirsdag (25 d. M.) Eft. M. vil det næppe kunne finde Sted.

Et Par Breve, ifølge de i sidste Møde tagne Beslutninger, fremsendes til Underskrift.

d. 20 Febr. 1840

Collin

Hr Justitsraad Mundt Seet
” JustitsR. Münter Seet. Jeg skal have den Ære at møde Tirsdag Eftermiddag Kl. 6. Münter.
” Professor Freund. Seet – møder H. Freund

23551
5 4756
35
31
5

General Comment

Brevet er sendt til medlemmer af Bygningskommisionen for det Thorvaldsenske Museum. Det har været rundsendt mellem Just Henrik Mundt, Theodor Münter og H. E. Freund.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,17

Persons

Last updated 15.07.2011