3.5.1821

Sender

J.C. Dahl

Sender’s Location

Rom

Recipient

Emilie Dahl

Recipient’s Location

Dresden

Dating based on

Dateringen fremgår af Aubert, op. cit.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

[…]

Thorvaldsen vil besidde fast alle de Billeder, jeg har malt her; men med Betalingen – om det vil jeg fortælle Dig siden. Overhoved er Thorvaldsen et godt Menneske; men som alle den Slags Mennesker er han bleven en Smule haard og stump for det sande Gode; hans Betragtninger af Livet er modsat mine, troer jeg, og han betragter det kvindelige Kjøn fra et ringere Synspunkt. Fru Bang synes at foretrække ham, og hendes Optræden saavel i Gaar som tidligere har undret mig. Man taber meget i Selskab med umoralske Mandspersoner, men troe mig, Omgang med den Slags Damer er meget skadelig selv for Fruentimmer; jeg forstaaer mig nu ikke rigtig derpaa, men føler det meget godt.

[…]

General Comment

Dette er et udtog fra et brev fra Dahl i Rom til hans kone i Dresden. Brevet citeres fra Aubert, op. cit.
Originalbrevets placering kendes p.t. ikke, og det har sandsynligvis været skrevet på tysk til den tysksprogede Emilie Dahl.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Last updated 06.06.2018