Tidligst 1797

Sender

Bertel Thorvaldsen

Recipient

NN

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dette brevfragment er antagelig tidligst nedskrevet efter Thorvaldsens ankomst til Rom, da det er forfattet på tysk og brevet sandsynligvis har været en del af billedhuggerens internationale korrespondance, som udgik fra Rom. Desuden overtog Thorvaldsen først navneformen Albert/Alberto efter sin akomst til Italien. Se desuden den generelle kommentar.

Abstract

Thorvaldsen’s signature (fragment of a letter).

Document

gehorchamster Diener
Albert Thorvaldsen

General Comment

Denne brevstump er afklippet således, at kun den sidste linje af brevet samt afsendernavn er gemt. Modtageren kan ikke identificeres og det vides heller ikke hvem, der har afklippet signaturen. Antagelig har man været interesseret i at gemme den berømte billedhuggers autograf. I et brev af 5.2.1825 beskriver P.O. Brøndsted, hvordan Thorvaldsens signatur var en efterspurgt vare, og han udbeder sig tre signaturer fra billedhuggerens hånd: “Naar Du engang i denne Verden skriver mig to Ord til da send mig paa tre smaa octavblade blot følgel: Ord: “j’ai l’honneur de Vous envoyer une epreuve de mon écriture. Thorvaldsen.” – Her er et Art af Galenskab efter at faae berømte Mænds Haandskrifter.”

Navneformen “Albert” viser imidlertid, at brevet må være skrevet efter Thorvaldsens ankomst til Rom 8.3.1797, se hertil referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens kaldenavne Bertel og Alberto.

Document Type

Færdigt egenhændigt dokument

Archival Reference

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, CS 17: Thorvaldsen: 1

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Last updated 07.01.2013