11.8.1844

Sender

Anna Maria Uhden

Sender’s Location

Rom

Recipient

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Information on recipient

Tilskrift: A Messieurs les executeurs testamentaires de feu Mr. le commr Thorwaldsen

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Agée de soixante seize ans je me trove par la mort de Mr. le Comr. Torwaldsen privée tout- à-coup de la rente viagère qu’il m’avait assurée e payée jusqu’à la fin de sa vie en quinze écus romains par mois. Les infirmités inséparables de mon age et le manque absolu de biens et de tout autre moyen pour vivre me forçent de prier M.M.s les éxécuteurs testamentaires de feu Mr. Thorwaldsen de vouloir bien se daigner me continuer la même rente pour le peu de tems qui me restera à vivre.
Dans le premier tems du sejour de Mr Thorwaldsen à Rome je me fis un plaisir de l’aider avec le peu que m’avait assigné feu mon mari Mr Uhden; lorsque les rentes que j’avais manquerent par la faillite de ceux qui devaient les payer Mr. Thorwaldsen crut pourvoir à ma vieillesse avec les dicts quinze écus par mois; mais il ne pensa pas à m’assurer cette rente dans le cas que son decès précédât le mien. J’espère cependant que la pitié de ses éxécuteurs testamentaires ne permettra pas que j’en reste privée le plus près de ma mort, et dans le tems où j’en aurais le plus grand besoin.
C´est pour celà que je m’adresse à vos coeurs bienfaisans tandis que j’ai l’honneur de me soussigner
De vous Messieurs
Très devouée et très obligée servante
Anna Maria Uhden
Rome ce 11. Aout 1844

Oversættelse af dokument

66 år gammel ser jeg mig ved hr. kommandør Thorvaldsens død med ét slag berøvet den livrente, som han havde sikret mig og betalt indtil sin død med 15 romerske scudi om måneden. De skrøbeligheder, som er uadskillelige fra min alder og den absolutte mangel på formue og alle andre eksistensmidler tvinger mig til at bede de herrer eksekutorer af hr. Thorvaldsens testamente værdiges at fortsætte udbetalingen af den samme årlige rente for den korte tid, som jeg endnu har tilbage.
I den første tid under hr. Thorvaldsens ophold i Rom gjorde jeg mig en fornøjelse af at hjælpe ham med det lidt, som min salig mand, hr. Uhden, havde anvist mig; da de rentepenge, jeg oppebar, slap op ved deres fallit, som skulle udbetale mig dem, troede hr. Thorvaldsen at kunne sørge for min alderdom med de nævnte 15 scudi per måned, men han tænkte ikke på at sikre mig denne rente i det tilfælde, at han skulle falde bort før jeg. Jeg håber imidlertid, at hans eksekutorers barmhjertighed ikke vil tillade, at jeg på dødens tærskel berøves denne og på en tid, hvor jeg vil have den allerstørste brug derfor. Det er i den hensigt, jeg henvender mig til Deres godgørende hjerter, idet jeg har den ære at underskrive mig
De herrers meget hengivne og meget forbundne
Anna Maria Uhden
Rom den 11. august 1844

[Oversat af Øjvind Andreasen.]

Archival Reference

Ukendt arkivplacering

Subjects

Last updated 07.04.2010