7.4.1840

Sender

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this announcement is not available at the moment.

Document

Sælges

Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum har foranstaltet, at der, til Indtægt for Museet, kan, hos Antonettis Enke, Østergade Nr. 13, faaes Gibsafstøbninger af følgende Thorvaldsenske Basrelieffer for vedtegnede Priser.

  De 4 Evangelister, à 11 Mk. 8sk.
Minerva, overleverende Achilles Vaaben
Dagen og Natten, à 5 Rbd. 3Mk.
De 4 Aarstider, à 3 Rbd. 1Mk.
Amor og Psyche
Ganymed og Amor
Amor og Pomona
Amor og Bacchus
Amor med Hunden
Amor arbeidende Nættet
Amor spindende Livets Traad
Jupiter og Amor
Amor og Anacreon
Amor med Rosen
Amor tæmmende Løven
Amor gaaende med Løven
Tre Engle
En Skytsengel
Syngende Drenge
Spillende Drenge
Drenge pressende Druer
Drenge plukkende Æbler
Psyche som Amorsælgerinde, eller Kjærlighedens Aldre
Hyrdinden med Amorinreden
Krigsgudinden
Caritas
 
Amor, Statue
7 Rbd.
10 – – –
11 – – –
12 – – –
4 – – –
2 – – –
2 – – –
4 – – –
1 – – –
1 – – –
2 – – –
2 – – –
3 – – –
2 – – –
3 – – –
2 – – –
4 – – –
2 – – –
1 – – –
1 – – –
3 – – –
3 – – –
8 – – –
4 – – –
4 – – –
2 – – –
 
8 Rbd.
4 Mk.
5 –––
 
4 –––
2 –––
1 –––
 
4 –––
4 –––
4 –––
1 –––
5 –––
5 –––
 
1 –––
3 –––
2 –––
5 –––
5 –––
5 –––
1 –––
1 –––
4 –––
 
 
4 –––
 
4 Mk.
 

Den 7de April 1840.

Udgifts Bilag 9.


Indføres i Berlingske Avis 1 Gang

[langs højre margin:]
Indrykkelsen heraf i Den Berlingske Tidende No m 98 er betalt med = 2rbd ” mk ” s

Betales af Hr Justitsraad Stæger
Collin
Sk[?] Br Berling
[xxxxxxxx]


[på bagsiden:]
Berlings Avis.

General Comment

De fortrykte dele af dette dokument er markeret med gråt.

Der findes et håndskrevet udkast til denne liste.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,13

Subjects

Persons

Last updated 07.01.2013