5.2.1839

Sender

Peder Brønnum Scavenius

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl.

Recipient

Jonas Collin

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebroge
Tilskrift: Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin.

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Tirsdag Morgen.
Jeg kan, efter gjentaget Gjennemlæsning, ikke finde noget i Hr. Conferentsraadens Brev, hvoraf Schouw og de andre med Rette kunde tage ombrage; – og jeg formoder og, at man ikke vil have noget derimod at erindre; – thi Hentydning til, at i Committeen forhen har været meget ulige Meninger om Sagen vilde, saavidt jeg skjønner, være paa urette Sted i Svaret til Slotsbygnings-Commissionen,– og det var jo dog det eneste, som kunde være at tilføie.

Ærbødigst
P.B. Scavenius

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 114, 2

Last updated 01.06.2011