12.11.1838

Sender

Slotsbygningskommissionen

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl.

Recipient

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Til / Commiteen for Oprettelsen af / det Thorwaldsenske Museum

Tilskrift: Til / Committeen til Oprettelsen / af det Thorwalsenske Museum

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

I Henhold til undertegnede Commissions Skrivelse af 3de d: M: undlader man ikke herved tjenstlig at tilmelde Committéen, at Hans Majestæt Kongen under 10de d: M: allernaadigst har bifaldet Commissionens allerunderdanigste Indstilling af 6te d: M: om, at de fem færdige Værelser i Christiansborg Slots nederste Etage, der støde til de syv ufuldendte og til Opbevaring af Kunstsager anvendte Værelser, maae, tilligemed de dertil hørende Corridorer, overlades Committéen for i dette Locale at foranstalte en Udstilling af Kunstarbeider, indtil det Thorwaldsenske Museum vorder færdigt.

Slotsbygnings Commissionen d 12 Novbr 1838.
Haxthausen CF Hansen Kongslev

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 83a

Last updated 10.05.2011