28.9.1838

Sender

Just Mathias Thiele

Sender’s Location

Charlottenborg

Information on sender

Rødt laksegl med slyngmonogram JT og aftryk af græsk-antik hjelm?

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: S. T. / Hr Conferentsraad Collin / Com. af d. D. M. p.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Høivelbaarne Hr Conferentsraad!

Hosfølgende Regning, som nærmest synes at vedkomme ”Usus Publicos”, er mig igaar bleven forelagt og jeg har giort Udlægget paa ”Control Comiteens” Vegne. Saavidt jeg veed have vi ikke engang en Kasse, end sige Noget i den, saa at Tingen kunde blive farlig hvis der indløber mere af dette Slags.
Angaaende Festen hos Knirsch yttrede Hetsch igaar at alt Meublement og deslige seer saa lurvet ud og jeg beklager at disse Yttringer nu komme lidt sildigt.
Thorvaldsens Museum ligger mig langt mere paa Hiertet og jeg længes meget efter et Møde, thi et Hovedslag synes nu uundgaaeligt.

Ærbødigst
Thiele

Charlotteb. d. 28 Sept. 1838

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 75a

Last updated 10.05.2011