2.6.1838

Sender

Nikolaj Jonathan Meinert

Sender’s Location

Antagelig København

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: S T / Hr. Conferentsraad Collin / Comandeur af Dbrg og Dbrgmd–

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Ved at tilbagesende min høiagtede Ven! vedlagte mig godhedsfuld meddeelte Udkast, henholder jeg mig til den Samtale jeg havde med Dem, og naar et saadant Brev indløber til Magistraten, skal jeg nok sørge for, i alt Fald efter Aftale med Dem, at det videre hensigtsmæssige i Sagen bliver foretaget, thi kraftigen at virke til Opnaaelsen af det foresatte Maal, er hvad vi alle ville stræbe efter –

d 2 Juni 1838 troe oprigtig hengivne
Meinert

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 69b

Last updated 10.05.2011