4.5.1837

Sender

F.C. Olsen

Sender’s Location

Helsingør

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift. Tilskrift:.Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebroge pp

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Indsluttet fremsendes tjenstligst en Fortegnelse over Bidragene hvortil man har tegnet sig her i Byen paa ligelede medfølgende Planer til det Thorvaldsenske Musæum og vil deraf behagl: erfares at der er tegnet en Gang for alle 187rbd= 48 s. og aarlig Bidrag i 3 Aar 235 rbd= 64 s. altsaa ialt = 894rbd= 48 s.
Snedkersvendenes Bidrag efter No= 8 og No= 2rbd= efter Planen No= 14 med Mærket X Y har vi modtaget og indsat i Sparekassen. Naar Smedene efter deres Tilbud har indbetalt deres Bidrag og disses Beløb tillige er indsat i Sparecassen vil Contrabogen blive indsendt. –
Helsingør den 4d. Mai 1837. –

J. A. Stenfeldt   C. Bøye   F. C. Olsen.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33

Last updated 02.11.2011