Efter 1837

Sender

R.R. Thøgersen

Recipient

Jonas Collin

Information on recipient

Udskrift: S. T. / Her. Conferentsraad Collin

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Jeg skulde herved paa Hørhegle Corporationens Vegne underrette Deres Høivelbaarenhd: at Corporationen ikke kan Reflectere paa at Subscriptere til den Thovaldske Museum

ærbødigst
Thøgersen

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 32e

Last updated 10.05.2011