5.1.1837

Sender

J.F. Schouw

Recipient

Jonas Collin

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr– Conferentsraad Collin / C. af D. / pp

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Etatsraad Treschow interesserer sig meget for den omtalte Sag og vil med Fornøielse tage Deel i Mødet. Da jeg ikke har faaet talt med vedkommende ang: Lokale til Mødet i Universitets Bygningen, saa er det vel bedst det bliver i Finantsdeputationens Locale; paa Mandag er der Møde i Athenæum; – mod Tirddag har Clausen og jeg intet at indvende, Onsdag Aften har jeg en Maanedsforelæsning, de følgende Dag er intet i veien for mig.

d: 5 Janv. 1837 Deres Forbundne
Schouw

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 23

Last updated 10.05.2011