27.7.1844

Sender

Rentekammeret

Sender’s Location

København

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til / Herr Conferentsraad og Finantsdeputeret Collin

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Efter at Rentekammeret havde modtaget det med Herr Conferentsraadens behagelige Skrivelse af 28 i f. M. fulgte Maalebrev over saavel den Grund ved Christiansborg Slot, paa hvilken det Thorvaldsenske Musæum er opført, som en Deel af den ved Musæet beliggende Plads, er der, i Overeensstemmelse med allerhøieste Resolution af 31 Mai sidstleden, udfærdiget aabent Brev paa, at Besiddelsen og Brugen af nys meldte Grund og Plads skulle være Kjøbenhavns Commune overladte, hvilket Document, som under 10de d: M: er blevet forsynet med Hans Majestæt Kongens allerhøieste Underskrift, herfra under Dags Dato er tilstillet Kjøbenhavns Magistrat.

Dette skulde man ikke undlade tjenstligst at meddele Herr Conferentsraaden til behagelig Underretning, idet man hoslagt lader følge en verificeret Gjenpart af oftnævnte Document.

Rentekammerets 1ste Section, den 27 Juli 1844.

J Unsgaard

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 221

Last updated 13.07.2011