15.7.1834

Sender

Den kongelige Direktion for Statsgælden og den Synkende Fond

Sender’s Location

Antagelig København

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Til / Hr Conferentsraad Collin, Depute/ret i det Kgl. Rentekammer samt / for Finantserne Ridder af Danne/broge og Dannebrogsmand.
Tilskrift: Til / Herr Konferentsraad Collin, / Deputeret i det Kgl. Rente / kammer samt for Finantserne / Ridder af Dannebrog og / Dannebrogsmand.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Efterat de af Hr. Konferentsraaden under 14de – dennes hertil indsendte 6 Stk: kongelige Obligationer.

No” 719 dat: 31 Decbr: 1815 paa 300rd.” Sølv

” – 1718 til 1722, dat: 6 Septbr: 1833 à 2000rd” Sølv

ere blevne noterede i Statsgjelds–Contoirets Bøger, undlader man ikke hoslagt tjenstligst at tilbagesende disse Oblitationer, af hvilke Renterne ville vorde udbetalte ved den herværende Hovedkasse for Statsgjelden til den, der procucerer Obligationen ved samme.
Om bemeldte Obligationers Modtagelse udbeder man sig Efterretning meddelt.
Directionen for Statsgjelden og den synkende Fond d: 15 Julii 1834.

Holten Johnsen Hauch
Wilbrecht J C F Meyer C. Holm
/ A. Westergaard

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 15

Last updated 10.05.2011