April 1850

Sender

Thomas Christian Thomsen

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af det dokument, hvor teksten blev trykt.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Gips-Afstöbninger af Thorvaldsens Værker,

som, ifølge den Thorvaldsens Museum tilstaaede Eneret, kunne erholdes til vedføiede Priser hos
Museets Gipser Thomsen, Gammelstrand Nr. 14.

Anmærkning. Afstöbningerne ere paa Bagsiden forsynede med 2 Tinstempler, i hvilke: ”Thorvaldsens Museum” og ”Eneret”

A. Afstöbninger, som forefindes i Udsalget.

Statuer:
Hebe. 5 Fod höi
Den triumpherende Amor. 4 F. 7 T. h
Amor med Lyren, siddende. 1 F. 11 T. h
Amor med Buen, staaende. 3 F. 2 T. h
En lille Pige, staaende. (Georgine Russel.) 3 F. 2 T. h
Thorvaldsen. (Skizze.) 2 F. h
Buste af Holberg. 21½ T. h
Rbd.
50
60
10
9
9
3
5
Mk


Reliefer:
Musernes Dands til Apollos Spil. 61 Tommer langt. 28 T. höit.
Minerva tildömmer Ulysses Achil’s Vaaben. 48 T. l. – 26 T. h.
Victoria, skrivende paa et Skiold. 25 T. br. – 32 T. h.
Gratierne og den lyrespillende Amor. 39 T. br. – 48 T. h.
Amor med en Svane, og Drenge som plukke Frugt. (Sommeren.) 26½ T. l. 20½ T. h.
Amor og den lille Bacchus, som presse Druer. (Efteraaret.) 26½ T. l. – 20½ T. h.
Amor hos Anakreon. (Vinteren.) 27½ T. l. – 20 T. h.
Kiærlighedens Aldre. 57 T. l. – 20 T. h.
Hyrdinden med Amorin-Reden. 22½ T. br. 23 T. h.
Amor, som tæmmer Löven. 25 T. l. – 48½ T. h.
Den triumpherende Amor paa Löven. 25½ T. l. – 22 T. h.
Amor paa en Svane, afskydende en Piil. 26½ T. l. – 22 T. h.
Amor, som opvækker Psyche. 35 T. l. – 22 T. h.
Amor, som drikker hos Bacchus. 35 T. l. – 24 T. h.
Amor og Hymen, som spinde Livets Traad. 23 T. l. – 17 T. h.
Amor og Ganymedes, som kaste Tærninger. 24 T. l. – 17 T. h.
Amor med Rosen for Jupiter og Juno. 24½ T. l. – 14 T. h.
Amor bunden hos Gratierne. 27 T. l. – 14 T. h.
Pan lærer en lille Satyr at spille paa Rörflöite. 30 T. l. – 19 T. h.
En Bacchantinde og en lille Satyr med en Drueklase. 30 T. l. – 19 T. h.
Mercur bringer den lille Bacchus til Ino. 19 T. br. – 18½ T. h.
Kunsten og den lysbringende Genius. (A genio lumen.) 25 T. l. – 20 T. h.
Svævende Genier. 20 forskiellige. 4½ T. br. – 7 T. h. Stykket.
Maria med Christusbarnet og Johannes. 21 T. br. – 26 T. h.
Christi Daab. 21 T. br. – 27 T. h.
Christus velsigner Börnene. 21 T. br. – 23 T. h.
Tre svævende Engle. 19 T. br. – 16½ T. h.
Tre syngende Engle. 16½ T. l. – 15 T. h.
Tre spillende Engle. 16½ T. l. – 15 T. h.
Barnets Skytsengel. 20 T. br. – 26 T. h.
Den christelige Kiærlighed. (Caritas.) 19 ½ T. br. 26 T. h.
Rbd.
14
11
4
18
3
3
3
8
4
2
3
3
4
4
2
2
2
4
4
4
2
3

3
3
3
2
2
2
2
2
Mk


3
3

3


3
3


33
3
3

Afrundede foroven:
Amor, som skriver Jupiters Love. 25 T. l. – 17½ T. h.
Amor med Hunden. 22 T. l. – 15½ T.
Amor med Nettet. 22½ T. l. – 17 T. h.
Rbd.
3
2
2
Mk


Medailloner:
Erato og Amor. 22 T. Diameter.
Perseus bortförer Andromeda paa Pegasus. 29 T. D.
22 mythologiske Fremstillinger. (Ovale.) 9½ T. br. – 13 T. h. Stykket.
Natten. 31 T. D.
Dagen. 31 T. D.
Nvaarets Genius. 22 T. D.
De 4 Aarstider. 27 T. D. à 3 Rbd.
De 4 Evangelister. 21 T. D. à 2 Rbd.
Rbd.
2
5
1
5
5
2
1
8
Mk3
3
3

B. Afstöbninger, som paa Bestilling kunne erholdes af de i Museet
opbevarede Former.

Statuer:
De tre Gratier (Den i 1842 omarbeidede Gruppe.) 5 F. – 5½ T. höi.
Venus med Æblet. 5 F. – 1 T. h.
Mercur som Argusdræber. 5 F. – 5½ T. h.
Ganymedes, som giver Örnen Drikke. 2 F. 9 T. h. – 3 F. 5 T. l.
Ganymedes skiænkende. 4 F. – 2 T. h.
Et Barn som Psyche med Amors Piil. 3 F. 4 T. h.
Christus. 11 F. h.
Kong Christian IV. 6 F. – 10 T. h.
Kong Frederik VI. Skizze. 1 F. – 5½ T. h.
Goethe, staaende. Skizze. 2 F. – 2½ T. h.
Goethe, siddende. Skizze. 4 F. – 5½ T. h.
Rbd.
150
50
65
60
25
8
350
100
3
3
3
Mk


Buster:
Kong Christian VIII;
Dronning Caroline Amalie
Byron
Samme i Brystbillede med Kappe
Napoleon. Colossalt Brystbillede paa Örnen
En Albanerinde
Maske af Christus
Rbd.
3
3
3
5
14
3
3
Mk


Reliefer:
Minerva, som afslörer Lasten. 26 T. br. – 29 T. h.
Amor og Hymen svævende. 23 T. br. – 28 T. h.
Amor bekrandsende Hygiæa. (Afrundet foroven.) 24 T. br. – 23½ T. h.
Amor og Psyche svævende. 23 T. br. – 28 T. h.
Amor, som forlader den sovende Psyche. 24 T. l. – 19½ T. h.
Psyche, som vækker den sovende Amor. 24 T. l. – 19½ T. h.
En Faun og en Bacchantinde dandsende (imod hinanden). 24 T. br. – 28 T. h.
Et lignende Par (omslyngende hinanden). 26 T. br. – 29 T. h.
Dödens Genius. 30 T. br. – 33½ T. h.
Rebekka og Elieser ved Brönden. 70 T. l. – 36 T. h.
Tobias, som helbreder sin blinde Fader. 75 T. l. – 39 T. h.
Christus 12 Aar gammel i Templet. 28 T. br. – 32 T. h.
Christus og Samaritanerinden. 27 T. br. – 29 T. h.
Christus velsigner Börnene. Skizze. 29 T. l. – 17 T. h.
Christus overdrager Petrus Kirkens Styrelse. 68 T. l. – 24 T. h.
Hans Madsen for Johan Rantzau. 37½ T. br. – 52½ T. h.
6 Reliefer til Monumentet over Frederik VI. Omtr. 16 T. br. – 23 T. h. Stykket.
Rbd.
3
3
2
3
4
4
3
3
6
20
50
5
5
3
15
18
3
Mk
3

3

Medailloner:
Amor ridende paa en Svane. 30 T. Diameter.
Amors Svanesang. 36 T. D.
Hymen svævende med 2 Fakler. 36 T. D.
De 3 dannende Kunsters Genier. 30 T. D.
Poesiens og Musikens Genier. 30 T. D.
- Tragediens og Comediens Muser. 30 T. D.
Steffens’s Hoved. 18 T. D.
Rbd.
3
4
4
4
4
4
2
Mk
3
3
3I samme Udsalg kunne fölgende Afstöbninger af Prof. Bissens Statuer
erholdes:

En Fisker. 5 Fod h.
Amor slibende sin Piil. 2 F. – 7 T. h.
Amor afskydende sin Piil. 3 F. – 2 T. h.
En skiænkende Valkvrie. 3 F. h.
Rbd.
20
10
15
8
MkKiöbenhavn April 1850.

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i forbindelse med salg af gipsafstøbninger af Thorvaldsens værker fra Thorvaldsens Museum.

Archival Reference

Gipser Thomsen: Gips-Afstøbninger af Thorvaldsens Værker, 1850

Subjects

Persons

Last updated 04.11.2015