30.3.1844

Sender

Redaktørerne ved Den Frisindede

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Nat og Dag

Med Valmu’krandsen i sit Haar
Hun svæver over Jorden;
Og mangt et Hjerte stille staaer,
Og endt er Klagen vorden.
Nu lukker Øiet sig forgrædt,
Hun Søvn, hun Død os bringer:
Saa svæver „Natten” luftig let
Med sorte, slappe Vinger! ‒ ‒

Med Blomster om det gyldne Haar
Hun flyver gjennem Rummet,
Og mangen Sorg med Sol opstaaer,
Var den en Stund forstummet.
Hun Roser over Jorden strøer,
Og Nattens Ugle tvinger: —
Saa ”Dagen” fra sit Stjerneslør
Med Lysets Fakkel svinger! ‒ ‒

”Nat”, med Din dybe Poesie!
”Dag”, med de Former rene!
I leve; ‒ ‒ men det er forbi
Med ham, der Liv gav Stene!
Med ham, som gav os „Dag og Nat”
Og Afglands af sin Hæder ‒ ‒
Dog, han sig selv har Minde sat
I Himlens Juleglæder”.

Han trænger ei til Sangerpriis!
Men lad i Sorgens Dage,
Blandt Hæders ydere Beviis,
Naar hjem vi ham ledsage, ‒
Lad os erindre, hvad han var
For Kunstneren den unge,
Hvis Dag ved ham blev lys og klar,
Hvis Kampe mindre tunge!

Nu staaer af Mesteren forladt
Den store Kunstnervrimmel;
Det er ei Poesiens Nat
Med Stjerner paa sin Himmel; ‒
Nei, det er Dødens mørke Ro ‒ ‒
Men lad os helligt love,
At leve Kunst og Kunstner troe,
Saa kan i Fred han sove!

Thi Danmark, Danmark! oftest Du
Stedmoderlig har været
Mod dem, som med en sønlig Hu
Dit lille Navn har æret.
For Laurbær gav Du Torne tidt;
Dem Seiersdagen smilte
Først naar de havde her udstridt
Og under Muldet hvilte.

General Comment

Dette digt blev trykt i Den Frisindede, 10de Aarg. No. 37.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Den Frisindede 30.3.

Subjects

Persons

Last updated 04.05.2015