28.9.1841

Sender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

‒ I „Augsb. All. Zeit.” skrives fra Rom under 13de dennes: „Igaar er Thorvaldsen i bedste Velgaaende vendt her tilbage til sin anden Fødestad, efter en Fraværelse af over tre Aar. Mange Konstnere og Beundrere af alle Nationer vare dragne den feirede Olding imøde til La Storta. En anden Skare af Konstnere oppebiede hans Ankomst ved Ponte molle, hvor Dr. H. Schulz fra Dresden i en poetisk Tale tolkede den talrige Forsamlings Følelser. Idag blev han hilset af Academiet St. Luca’s Professorer og Medlemmer, og hans talrige Venner og Beundrere strømmede til for at slutte den Længesavnede i deres Arme. Der arrangeres flere Festligheder, som, naar han har udhvilet sig, skulle finde Sted til Ære for ham.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 15de Aarg. Nr. 266.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Kjøbenhavnsposten 28.9.

Subjects

Persons

Last updated 24.07.2019