6.9.1839

Sender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Kjøbenhavn, den 6te September 1839.

‒ Den betydelige Sending af Konstværker, som hidførtes med Galathea, er nu, efter at samme var bleven modtagen paa Charlottenborg og udpakket af Kasserne sammesteds, bragt fra Thorvaldsens Attelier til Christiansborg Slot, hvor nogle Værelser foreløbigen ere overladte til Bevaring for de Konstsager, der ere bestemte til Museet. Foruden flere udmærkede Afstøbninger af Antikerne, deriblandt af Apollo di Belvedere, den medicæiske Venus, Antinous osv., indeholdt de nogle og fyrgetyve store Kasser: af colossale Figurer: Guttenberg, Potocky, Leuchtenberg, Poniatowsky med tilhørende Hest; endvidere: Haabet, den staaende Døbeengel o. fl., adskillige Basreliefs, flere Skizzer og samtlige Buster, i Tallet henimod 200. Af Marmor fulgte Intet med denne Sending.

Da Museet endnu kun existerer paa Papiret, er det vistnok ogsaa for Samme af Interesse, at, saavidt muligt, flere af disse Sager, enten paa Christiansborg Slot, eller senest ved Konstakademiets næste Udstilling i Foraaret 1840, blive tilgængelige for Publikum, for hvilket hidtil den største Deel af samme er ubekjendt.

‒ Med Corvetten hidkom endvidere en Kasse med Malerier fra danske Konstnere, der opholde sig i Rom; deriblandt et Par Genrestykker af Marstrand, en Altertavle af Roed og et større og et mindre Maleri af Sonne.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 13te Aarg. No. 245.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavnsposten 6.9.

Subjects

Persons

Works

A123 Józef Poniatowski, 1826-1827, inv.nr. A123
A156 Eugène de Beauharnais, 1827, inv.nr. A156
A47 Håbets gudinde, 1817, inv.nr. A47
A114 Johann Gutenberg, 1833-1834, inv.nr. A114

Last updated 27.04.2015