24.10.1838

Sender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

‒ Den første ret synlige Frugt af Thorvaldsens Hidkomst er, at hans herlige Johannesgruppe er bleven opreist paa Frontonen af Frue Kirke. Som bekjendt har denne Gruppe alt i lang Tid været her, men en Indflydelse, der hader al anden Konst end den, der stikker i de kalkede Vægge, har vidst at forhindre dens Opstilling, efter hvad man siger tilsidst endog under det Paaskud, at Frontonen ikke kunde bære den. Saaledes vil da snart hiin livlige og gratiøse Gruppe staae afsløret for Publicums Øine i en Afstand, hvor man kan see og nyde den med blotte Øine, hvilket derimod ikke er Tilfældet med de fire Basreliefs, der ere begravede i Muren paa Christiansborg Slot. Efter en almindelig Fortælling var den samme Skjebne, nemlig at blive begravet, tiltænkt Thorvaldsens Apostle, og Nischerne, hvori de skulde indmures, vare allerede færdige; men Thorvaldsen reddede sine Statuer for denne sørgelige Skjebne ved at gjøre dem saa store, at de ikke kunde komme ind i Hullerne

von den Thaten des Herrn allen
hat mir das Stückchen am besten gefallen

og ligesom de fribaarne Apostle ikke lode sig sætte tilside i deres Herres og Mesters Huus, saaledes har nu ogsaa Johannes besteget sin Steen for at prædike Omvendelsens og Konstens Evangelium for alle dem, der have Øren at høre med. Gid det nu ikke maatte blive en Rest i Ørkenen, men finde opladte Øren og villige Hjerter for at berede Veien til Skjønhedens og Sandhedens hellige Tempel.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 12te Aarg. No. 293, 24.10.1838 og genoptrykt i Barfod, op. cit.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Kjøbenhavnsposten 24.10.

Other references

Subjects

Persons

Works

A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105

Last updated 06.05.2017