8.2.1835

Sender

Redaktørerne ved Søndagsblad

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Document

Artistisk Nyhed.

‒ No. 1 af dette Blad omtales i et Brev fra Rom Thorvaldsens Alexanderstog. Dette Relief (Alexanders Indtog i Babylon), som Thorvaldsen i 1811 udførte for det qvirinalske Pallads, var det første Arbeide af denne Art, hvorved den rene, antike Stiil i Figurernes smagfulde Ordnen og Behandling blev indført i den nyere Plastik. Man var saa almindelig forbauset over dette Værks sjeldne og forunderlige Skjønhed, at en udmærket tydsk Kunstner, Fr. Overbeck, allerede dengang besluttede sig til, strax efter dets Fuldendelse, at udføre Tegninger derefter. Dette Overbecks Værk blev stukket i Kobber af tvende Italienere: Bertelini og Marchetti. Imidlertid ønskede Thorvaldsen senere, at en tydsk Kunstner, Samuel Amsler, der ved fortreffelige Kobberstik efter flere af hans Statuer havde erhvervet sig et berømt Navn, skulde besørge en ny Udgave af Alexanderstoget, ved hvilken hans Værks plastiske Fortjeneste med mere Troskab kunde gjengives. Dette Hverv paatog Amsler sig saameget hellere, som Thorvaldsen imidlertid hjemmefra havde faaet en Bestilling paa at udføre dette Værk i Marmor for den store Sal paa Christiansborg Slot, hvis Omfang gjorde det nødvendigt for ham at udvide Arbeidet endnu mere og tilføie endnu flere Grupper og Figurer. Af de Overbeckske Tegninger har Amsler betjent sig ved de ældre Partier af dette Værk; de nyere har han stukket efter Tegninger af dygtige italienske Kunstnere. Hans Behandling af Værket er simpel, men omhyggelig og kraftig, og hans Opmærksomhed har med lige Strenghed været henvendt paa Gjenstandenes Form og Characteer og paa Enkelthedernes mest udførte Modellering. Det hele Arbeide, der indtager en hæderlig Plads blandt de bedste i denne Genre, bestaaer af Kobbertavler med forklarende Text i forskellige Sprog.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Søndagsblad, Første Aargang, Nr. 6.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Søndagsblad 8.2.

Subjects

Persons

Last updated 31.05.2016