9.11.1819

Sender

Redaktørerne ved Fyens Stiftstidende

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

I den kraftfulde, ægte nordiske Tale, hvormed Professor Øhlenschläger forleden bød vor Thorvaldsen Velkommen til Fædrelandet, forekommer blandt andet følgende skjønne Apostrophe:

”Men een Bøn har jeg dog, som jeg troer de Fleste dele: Tænk imellem paa Nordens gamle Gudeskare, paa de første herlige Forestillinger af et Folk, fra hvem Du stammer! De svæve i Skyen, som Fingals og Ossians Aander, og vente kun paa Dig, for at vorde Homeriske, for atter at boe paa Jorden, og modtage Form og Liv. Den nordiske Mythologie staaer i nær Forbindelse med den dannende Kunst, og maaskee skylder Du dine Helte fra hvem Du stammer, at Du er en Billedhugger. Seent, maaskee aldrig seer Du Fædrelandet igen, saa lad da slige Arbeider trøste Dig! Og naar Du i Dit Værksted fremstiller Thor med sin Hammer, Freir med sin Gerda, Bragi med sin Harpe, Ydun med sin Æbleskaal, vil Du altid føle Dig i Danmark paa ny.”

General Comment

Dette brudstykke af Oehlenschlägers tale blev bragt i Fyens Stifts d. 9.11.1819, 48. årgang, no. 149.

Talen blev afholdt ved den store fest til Thorvaldsens ære på Skydebanen i København 16.10.1819 umiddelbart efter Thorvaldsens tilbagekomst til Danmark 3.10.1819, og kan læses i sin fulde længe i arkivet her.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819, Fyns Stifts 9.11.

Subjects

Persons

Last updated 06.05.2015