Februar - juli 1824

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

Document

Falengame 45

1824

  Febrajo
  Marzzo
  
  Luglio
 
  7
  20
  
  31
 
  Per il piano al Apostolo fatto da Volf
  Una Choce per abozzare il bassorilievo delli Puti, una squadra
  per l’apostolo san Tomaso
  per due piani per due Apostoli, e uno aguntato, acomodato
  un scala dal piede
  
  
  
  
  1
  . 50
  
  30
  
  80

General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1823-1828. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1823-1828.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference

Regnskab 1823-1828, p. 45

Subjects

Last updated 07.01.2013