Juni 1825 - november 1827

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

Document

Amorino che suona la lira. 149

1825

   Giugno
  
  
  
  Novbre
  
   Decbre
   1826 =
  Febjo=
   Mzo=
   Mzo =
  
   Aple=
  
  
  
  Giugno
   Sette=
  
  
  Ottobre
  
  Novbre
  
  Decbre
  
  1827
   Ottobre
  
   Novbre=
   4 =
   11=
   18 =
   25 =
   19 =
   26 =
   3 =
  
  25
  4  
   25 =
   id
   1 =
   8 =
   15 =
   22 =
   3 =
   9 =
   23 =
   30 =
   21 =
   28 =
   4 =
   18 =
   16 =
   23 =
  
   13 =
   20 =
  3 =
ad Amadeo gnte id
   al med.o giornate sei
   al med.o gnte. sei
   al med.o gnte cinque
   a Morescalchi giornata una, emezza
   al med.o giornate cinque
   al med.o giornate due
  
   al med.o gnte. trè
   ad Amadeo giornate cinque, e mezza
   ad Amadeo giornate sei
   a Bienaimè gnte due
   ad Amadeo gnte 5½
   al med.o gnte cinque
   al med.o gnte sei
   al med.o gnte due
   allo scarpelliono girnata una
   a Moisè gnte una, e mezza
   al med.o gnte nove
   al med.o gnte due
   allo scarpellino giornate tre
   allo scarpellino gnte 5½
   al med.o id
   a Moisè gnte quattro
   al med.o gnte sei
   al med.o una gnta
  
   a Betti gnte sette
   al med.ognte 5 ½
   a Luigi Bienaimè
   3,,
   7,,
   7,,
   6,,
   1,,
   5,,
   2,,
  
  3,,
  6,,
   7,,
   3,,
   6,,
   6,,
   7,,
   2,,
   =
   1,,
   9,,
   2,,
   2,,
   4,,
   4,,
   3,,
   6,,
   1,,
  
   5,,
   3,,
   10,,
   60
   20
   20
   =
   50
   =
  =
  
  60
   60
   20
   =
   60
   =
   20
   40
   80
   50
   =
   =
   40
  40
   40
   =
  =
   =
  
   95
   85
  =

General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1823-1828. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1823-1828.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference

Regnskab 1823-1828, p. 149

Subjects

Last updated 07.01.2013